Kuva Jarista

Liittokokousvaalit 2023

Olen ehdolla liittokokousvaaleissa koska koen työelämän etujenvalvonnan olevan lähellä sydäntäni. Olen tehnyt sitä nyt työpaikka- ja ammattiosastotasolla yli 10 vuotta. Jatkuva kouluttautuminen takaa toimintaedellytykset nyt ja jatkossa. Viimeisimpänä 3kk järjestäjäharjoittelu. Omiin vahvuuksiini luen työehtosopimuksen hallitsemisen sekä neuvottelutaidot. Monipuolinen työkokemustausta auttaa ymmärtämään erilaisia työolosuhteita ja haasteita, joita eri työpaikoilla voi kohdata. Lähden mielelläni ratkaisemaan työelämämme haasteita ja parantamaan työehtoja liittotasolla mutta siihen tarvitsen SINUN tukeasi, kiitos! Minua voit äänestää Pirkanmaan vaalipiirissa - Numerolla 3

Teemani liittokokoukseen

Ostovoiman turvaaminen

Työntekijöiden ostovoima on käännettävä mahdollisimman nopeasti uudelleen kasvuun! Teollisuusliiton neuvottelemat työehtosopimukset asettavat jäsenten ostovoimalle vähimmäisturvan. Sanotaan ei uusille kiky-sopimuksille, jotka heikentäisivät ostovoimaamme. Sanomme kyllä kiky-maksujen palauttamiselle työnantajille ostovoiman turvaamiseksi.

Työehtosopimukset

Turvaamme työntekijöiden vähimmäispalkat, työehdot ja neuvotteluoikeuden valtakunnallisilla työehtosopimuksilla. Puolustamme kattavia ja yleissitovia työehtosopimuksia kaikilla keinoilla ja voimavaroilla.

Lakko-oikeus

Emme hyväksy lakko-oikeuden rajoittamista ja sitoudumme käyttämään lakko-oikeuttamme vastuullisesti.

Korkeatasoinen työttömyysturva

Kannatamme molemminpuoliseen, luottamukseen perustuvaa paikallista sopimista. Sopimustoiminta työpaikoilla perustuu hyvään työnantajapolitiikkaan, työntekijöiden edustajien aseman ja toimivallan tunnustamiseen sekä työehtosopimuksen asettamiin raameihin. Paikallisesti ei voi sopia työehtosopimusten vähimmäistasoa heikommista työehdoista. Teollisuusliitto ei jätä jäseniään yksin sopimaan omista työehdoistaan.

Luottamusmies

Panostamme laajaan ja osaavaan luottamusmies-organisaatioon. Teollisuusliiton edunvalvonnan ytimessä on työntekijöitä edustava luottamusmies. Luottamusmies neuvottelee työntekijöiden puolesta työehtoasioista myös tulevaisuudessa. Haluamme vahvistaa luottamusmiehen asemaa ja toimivaltaa työehtosopimuksissa ja lainsäädännössä.

Liiton vahvistaminen

Satsataan järjestämistoimintaan, luottamusmiesorganisaation vahvistamiseen ja jäsenhankintaan Teollisuusliiton neuvottelu- ja järjestövoiman turvaamiseksi.